Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SEVERANCE DECOART

 

 

1. Strony transakcji

1.1 Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym SEVERANCE DECOART jest pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.

1.2 Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego SEVERANCE DECOART jest firma: SEVERANCE DECOART KRZYSZTOF BOBOCIŃSKI   z siedzibą przy ul. Niezapominajki 5, 05-410 Józefów , NIP 526-137-03-36, VAT EU , REGON 140172126

1.3 Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu

1.4 Firma SEVERANCE DECOART  nie udostępnia i nie będzie udostępniać w przyszłości danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacja zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (takich jak miasto, ulica itp.) jak również adresów e- mailowych.

2. Przedmioty transakcji

2.1 Przedmiotami transakcji w sieci internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego   SEVERANCE DECOART w chwili składania zamówienia.

2.2 Wszystkie podane ceny DETALICZNE wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.3 Wszystkie produkty są nowowytworzone- nieużywane.

2.4 Wszystkie produkty są wytworzone ręcznie i posiadają ocechowanie Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie

3.Zamówienia

3.1 Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie SEVERANCE DECOART,  pocztą elektroniczną,   lub telefonicznie.

3.2 Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną   lub telefonicznie w ciągu 24 godzin roboczych.

3.3 W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z winy zamawiającego (np. błędny numer telefonu), zostanie ono anulowane.

3.4 Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

3.5 Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SEVERANCE DECOART  i Nabywcą  towaru.

4. Formy płatności

4.1 Kartą kredytową - poprzez system płatności online .Płatność za pośrednictwem systemu PayU.pl: System płatności obsługiwany jest przez firmę PayU S.A. ul. Marcelińska 90 60-324 Poznań NIP 7792308495, REGON 300523444. PayPal jest systemem płatności online.  

4.2 Przelewem bankowym lub pocztowym na rachunek firmy  : 82 1240 1079 1111 0000 0186 9770 ; Bank Pekao S.A. XIV O  w Warszawie –Jankach . Właściciel rachunku :Krzysztof Bobocińki ,ul.Czerniakowska 205 m 18 ; 00-436 Warszawa  

4.3 Przy odbiorze : należność pobiera pracownik Poczty Polskiej (opcja dostępna na terenie Polski).

5. Dostawy i Transport

5.1 Zamówienia wysyłane są maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania należności na koncie bankowym sklepu lub od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze).

5.2 KOSZTY WYSYŁKI zostaną doliczone do wartości zamówienia i wynoszą na terenie Polski:

5.3 Poczta Polska - przesyłka priorytetowa do 1 kg - 10,00 zł . W przypadku zapłaty w formie pobrania pocztowego koszty przesyłki wynoszą 30,00 zł.

5.4 UPS - przesyłka kurierska do 5 kg - 20 zł. W przypadku zapłaty w formie pobrania UPS kosztów przesyłki wynoszą 30 zł.

5.5 Za pobraniem(realizujemy wysyłki zamówień do wartości 300 zł)

5.6 Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia

5.7 Odbierając towar Nabywca ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".

 


6. Reklamacje i zwroty

6.1 Reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego należy składać na adres poczty elektronicznej: severance@decoart.pl

6.2 SEVERANCE DECOART  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

6.3 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres severance@decoart.pl .  SEVERANCE DECOART   zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.4 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki - sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i spisania protokołu w obecności kuriera jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia reklamacji na uszkodzenia powstałe w transporcie i braki.

6.5 Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta, klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn pod warunkiem złożenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy stosownego , pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.6 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość i złożeniu stosownego oświadczenia w formie pisemnej,  w terminie 14 dni od zawarcia umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

SEVERANCE DECOART , ul. Niezapominajki 5, 05-410  Józefów

6.7 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6.8 Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu z powrotem towaru , tym samym kanałem,jakim dokonano zapłaty za towar lub na konto podane przez klienta.

 

7. Paragony, faktury VAT

7.1 Do każdego zakupionego w sklepie SEVERANCE DECOART   produktu standardowo jest dołączana faktura VAT. (paragon).

7.2 W momencie składania zamówienia należy podać prawidłowe dane niezbędne do wystawiania faktury VAT.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Akceptacja powyższego regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia.

8.2 Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

8.3 Sklep SEVERANCE DECOART   zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

8.4 Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SEVERANCE DECOART   danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami. W myśl ustawy Nabywca ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

8.5 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

8.6 Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do pokrycia podwójnej opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do klienta a następnie powrotu do sklepu  SEVERANCE DECOART   

8.7 W sytuacjach spornych Nabywca ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądu powszechnego.

 
 
elegancka biżuteria  srebro artystyczne  niepowtarzalne wzory  ręczna robota