Masz pytanie?

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO severance.pl

 

1. Strony transakcji

1.1 Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym severance.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.

1.2 Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego severance.pl jest firma: SEVERANCE DECOART KRZYSZTOF BOBOCIŃSKI   z siedzibą przy ul. Niezapominajki 5, 05-410 Józefów , NIP 526-137-03-36,    REGON 140172126

1.3 Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu

1.4 Firma severance.pl  nie udostępnia i nie będzie udostępniać w przyszłości danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacja zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (takich jak miasto, ulica itp.) jak również adresów e- mailowych. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych , zawarte są  w dokumencie :Polityka Prywatności, będącym załącznikiem do regulaminu.

2. Przedmioty transakcji

2.1 Przedmiotami transakcji w sieci internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego   severance.pl w chwili składania zamówienia.

2.2 Wszystkie podane ceny DETALICZNE wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.3 Wszystkie produkty są nowo wytworzone- nieużywane.

2.4 Wszystkie produkty są wytworzone ręcznie i posiadają ocechowanie Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie

3.Zamówienia

3.1 Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie severance.pl,  pocztą elektroniczną,   lub telefonicznie.

3.2 Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną   lub telefonicznie w ciągu 24 godzin roboczych.

3.3 W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni roboczych z winy zamawiającego (np. błędny numer telefonu), zostanie ono anulowane.

3.4 Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

3.5 Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą  i Nabywcą  towaru.

4. Formy płatności

4.1 Kartą kredytową - poprzez system płatności online .Płatność za pośrednictwem systemu PayU.pl: System płatności obsługiwany jest przez firmę PayU S.A. ul. Marcelińska 90 60-324 Poznań NIP 7792308495, REGON 300523444. PayPal jest systemem płatności online.  

4.2 Przelewem bankowym lub pocztowym na rachunek firmy  : 82 1240 1079 1111 0000 0186 9770 ; Bank Pekao S.A. XIV O  w Warszawie –Jankach . Właściciel rachunku :Krzysztof Bobociński ,ul.Czerniakowska 205 m 18 ; 00-436 Warszawa  

4.3 Przy odbiorze : należność pobiera pracownik Poczty Polskiej  lub Kurier (opcja dostępna na terenie Polski).

4.4 Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayPall .Konto pocztowe do transakcji : severance@decoart.pl

5. Dostawy i Transport

5.1 Zamówienia wysyłane są maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania należności na koncie bankowym sklepu lub od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze).

5.2 KOSZTY WYSYŁKI zostaną doliczone do wartości zamówienia i wynoszą na terenie Polski:

5.3 Poczta Polska - przesyłka priorytetowa do 1 kg - 10,00 zł . Przesyłka ekonomiczna 7,5 zł . W przypadku zapłaty w formie pobrania pocztowego koszty przesyłki wynoszą 18,00 zł.

5.4 DHL - przesyłka kurierska do 5 kg - 15 zł. W przypadku zapłaty w formie pobrania UPS kosztów przesyłki wynoszą 20 zł.


5.7 Odbierając towar Nabywca ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".

 

6. Reklamacje i zwroty

6.1 Reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego należy składać na adres poczty elektronicznej: sklep@severance.pl

6.2 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

6.3 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@severance.pl .  Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.4 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki - sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i spisania protokołu w obecności kuriera jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia reklamacji na uszkodzenia powstałe w transporcie i braki.

6.5 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

6.51 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

6,5,2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Krzysztof Bobociński, ul Niezapominajki 5; 05-410 Józefów, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy:sklep@severance.pl

 

6.5.3 Oświadczenie można złożyć również na formularzu będącym załącznikiem  do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

6.5.4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

6.6 Skutki odstąpienia od Umowy:

 

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

e. Konsument powinien odesłać produkt  oraz paragon na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 

6.7 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb.

 
6.8 Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu z powrotem towaru , tym samym kanałem,jakim dokonano zapłaty za towar lub na konto podane przez klienta.


7. Postanowienia końcowe

7.1 Akceptacja powyższego regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia.
 
7.2 Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SEVERANCE DECOART    danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami , według szczegółowych regulacji zawartych w polityce prywatności. W myśl ustawy Nabywca ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

7.3 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

7.4 W sytuacjach spornych Nabywca ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądu powszechnego.

Facebook